Dalibor Tomasovic
Official Webpage

PISMA IZ PSIHIJATRIJE

(od B. za A. II pismo)
oslušni plavo. u sitnom. u to.
u toME se manifestuje moje.
krijem, od svih, da sam tu. a još tražim.
zime. (z)ime. i zvukove, zvuKOve Kukavica SAM
ispisao po zidovima, samo ih oni NE vide.
pričam u šapat… u šApat, u atome se snivam.
pa rastačem…
RASTačem, rA.st.st.rA.st. tu, prozore zarazim ćutnjom.
DRŽI ME! u sfernosti mojih reči bolim ? bolu
boli(m) bolestIMA mene.
budim se u tela. u njima, paranoja!
nostalgije su veština. pred tabletama,
OoO … OoO 8!
silazim ti u kišnim rukama. recitujem oči.
recitujem oči tuga, tuda si šetala noću.
kafane me obleću, niSAM želeo.
ne. NE. ne. beskonačnost 8.
ti voliš borhesa.
a ja? ? ? ? ? ? ? ? ! ? ? ? ? ? ? ? ?
zaboravi.
zaborav.
zaboravi.
zaborav.
zaboravi.
zaborav.
zaboravi.
zaborav.
z.a.b.o.r.a.v.(i).
oslušni plavo. u sitnom. u to.
tvoj 8.