Dalibor Tomasovic
Official Webpage

PISMA IZ PSIHIJATRIJE

(od B. za A. I pismo)
hrOnOlogija je laž.
brine me sistem imenOvanja,
rembOOv trag, lica dece i trunke mirisnOg.
sastaviti se destrukcijOm, melanhOlije
me lan dOdiruje, pričam. dekOnstrukcijOm
priča(m) u tebe mesec.
____misaO,____mi___sa___O
u zarez, duše mOje – zarez.
prelamaju se halucinacije, u krugu
u O.
bar je krevet udOban.
/………………..PENTAKL………………
na pergamentima intimne ti planete,
potrese rasejavaju. usitnjavaju,
nemire, /
……………..,nazirem kišu,…………….
pretrpeću maj, u maju su i ptice ništa.
O.ne, imaju ruke.
uskOrO ću biti bOlje.
tebi A. Od sunca, rečima.