Dalibor Tomasovic
Official Webpage

PISMA IZ PSIHIJATRIJE

(od B. za A. treće pismo)
dok se u noći noći, nema(m) ime.
…………. u mirisu lipa nema(m) ničeg.
(izvini što ti ne pišem, a uvek pišem)
vidi:……………. HOD…………..
…..u lice pakuješ, mene, za nekad..
…..mirisna i blaga, petkom, pod stid,
…..zanela svoju kosu u paris i rim,
…..
i nema(m)! tu se stropoštavam u ponore!
NEMA(m).
u utrobi noćne more, i more, morA. da sanjam
morA. iznova, cvetaju ona sunca, moja A.,
cvetaju u sinestezije i čaj.
moje klaustrofobije se razlivaju u mastilo.
sanjam hod. (gledam filmove), sanjam hod.
sanjam h-od. od. od – do. nema(m) više
sećanje, o tebi, sve je to jA. .
(____)
tvoj jA.